GÜNCEL YAZILAR


Askerliğinizin 70 Gününü Borçlanmalısınız / Ekrem Sarısu (21.10.2017)

Soru: 28 Ağustos 1965 doğumluyum. Sigorta girişim 1 Ağustos 1994’te olup 6486 gün primim var. 1986’da 550 gün askerlik yaptım. Bu şartlara göre, ne zaman emekli olabilirim? ● Göksel BAYDAR...
ayrıntılar için tıklayın

Askerlik Borçlanması Erken Emekli Eder / Mustafa İşcan (21.10.2017)

Değerli okurlar; bugün sizlerden gelen sorularınıza yanıtlar vereceğim. NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM FERİSEL KARABAĞLI 1972 doğumluyum, 1995 yılında SSK’lı oldum. Askerden sonra SSK başladı...
ayrıntılar için tıklayın

Emekliye 25.5 Milyar Lira / Faruk Erdem (21.10.2017)

2018 bütçesinde emekliler, dul ve yetimlerine ödenecek miktar 25.5 milyar lira artırıldı. Kamu çalışanlarına ayrılan payda ise 24.1 milyar liralık artış gerçÖcalan ekleştirildi Maliye Bakanı...
ayrıntılar için tıklayın

SGK Sağlık Kurulu Raporlarına İtiraz / Resul Kurt (21.10.2017)

Daha önce de bu kçşede dile getirdiğimiz malullük sigortası konusunda okurlarımızdan çok sayıda soru geliyor. Malullük aylığından yararlanmak için, malul sayılmak, işyerinden ayrılmak ve SGK’ya....
ayrıntılar için tıklayın

Bağımsız Denetim Raporu Teslim Tarihinde Önemli Problem / Hakan Şirin (20.10.2017)

Şirketlerin düzenledikleri mali tabloların doğru, kıyaslanabilir ve gerçeğe uygun değeri gösterecek şekilde düzenlenmesi konusunda bağımsız denetim uygulaması Türk Ticaret Kanunu’nun 397’nci...
ayrıntılar için tıklayın

Anneniz Yüzde 60 Oranında İşgücü Kaybına Uğramışsa Emekli Olabilir / Ekrem Sarısu (20.10.2017)

Soru: 1967 doğumlu annemin sigortaya ilk giriş tarihi 5 Eylül 2003. Sigortadan çıktığı Ocak 2017’ye kadar toplam 4428 gün prim ödemesi var. Annem kalp hastası ve doktor KOAH teşhisi koydu...
ayrıntılar için tıklayın

Eğitim Aldırılan İşçi Erken Ayrılırsa "Masrafları Öder" / Resul Kurt (20.10.2017)

İşverence işçiye verilen eğitim, işçinin iş yerinde mal ve hizmet üretimine katkı sağlaması sebebiyle işveren yararına olmakla birlikte, verilen eğitim sayesinde işçi daha nitelikli hale gelmekte...
ayrıntılar için tıklayın

Kâr Payı Avası Dağıtımında Vergileme / Recep Bıyık (20.10.2017)

Şirketlerin varlık nedeni kâr elde etmek ve ortaklara dağıtmak. Kâra en erken ulaşmanın yolu da avans kâr payı dağıtmak. Avansa kâr payı dağıtımının önünde yasal bir engel yok. Ancak çeşitli...
ayrıntılar için tıklayın

Prim Ödeme Süresi Arttıkça Emeki Maaşıı Da Yükselir / Okan Güray Bülbül (20.10.2017)

Emekli aylığı kişinin prim ödediği süre arttıkça yükselir. Ancak bu genel kural 1999 yılı öncesi, 1999-2008 arası ve 2008 yılı sonrasında kişilerin ne kadar süre prim ödemiş olduğuna göre...
ayrıntılar için tıklayın

Kıdem Tazminatında Zamanaşımı Değişti / Arif Temir (20.10.2017)

Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen henüz Sayın Cumhurbaşkanımızca onaylanmayan “İş Mahkemeleri Kanunu “çalışma hayatında başta kıdem tazminatı olmak üzere zamanaşımı konusunda ihbar...
ayrıntılar için tıklayın

Sosyal Güvenlikte Asparagas Habere İnanan Haber Yapanlar / Vedat İlki (20.10.2017)

Toplumun en yumuşak karnı Sosyal Güvenlik olarak biliriz. Özellikle ekran karşısına çıkarak yalan haber yapanlar,toplumun bu hassas noktasını maalesef kullanıyor. TBMM açıldığında öncelikle...
ayrıntılar için tıklayın

Ağbal Taşeron İşçi Düzenlemesi İle İlgili Bilgi Verdi (19.10.2017)

Maliye Bakanı Naci Ağbal taşeron işçiler ile ilgili düzenlemenin yıl sonuna kadar meclise getirileceğini belirterek bu konudaki çalışmaların hızla sürdürüldüğünü açıkladı. TBMM Plan...
ayrıntılar için tıklayın

Dağıtılmayan Kârlara Getirilen Stopaj ve Beraberinde Gelecek Tartışmalar / Ömer Şener (19.10.2017)

Türkiye uygulamasına baktığımızda kar dağıtımı mevzusu çok rastlanılan bir durum değildir. Ortakların geçimlerini sağlayacak kâr payı dâhil hiçbir gelir elde etmeden hayatlarını idame...
ayrıntılar için tıklayın

Emekli Olup Olamayacağınız SGK Sağlık Kurulunun Kararına Bağlı / Ekrem Sarısu (19.10.2017)

Soru: İlk sigorta başlangıcım 12 Mayıs 2001’de özel sektörde yapıldı. SSK’ya 1441 gün prim ödemem var. 7 Temmuz 2008’den beri devlet memuruyum. 4 yıl önce memurken, kanserden dolayı tek gözüme...
ayrıntılar için tıklayın

SGK Primleri İade Edilir Mi? / Resul Kurt (19.10.2017)

Sosyal güvenlik, çalışma hayatında tüm emekçilerin güvencesi ve geleceğidir. Çalışma hayatında yaşın ilerlemesine bağlı olarak çalışma gücünün azalması sonucu gelir kaybına uğrayan sigortalılara...
ayrıntılar için tıklayın

Sigorta Primine Faiz Yok / Faruk Erdem (19.10.2017)

Ekim ayı ile birlikte hem çalışanlar hem de işverenler için çok önemli bir döneme girmiş bulunuyoruz. Bu yılın başında hükümet sigorta primlerinin 8 ay kadar ertelenmesi kararı almıştı...
ayrıntılar için tıklayın

Torba Tasarı'da Komisyon Değişiklikleri / Bumin Doğrusöz (19.10.2017)

Bir süredir öngördüğü düzenlemeleri aktardığımız Torba Kanun Tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülüyor. Daha önce aktardığımız bir kısım tasarı düzenlemelerinde, özellikle kamuoyunda yapılan...
ayrıntılar için tıklayın

Yurtdışı Borçlanma Da SSK Göstergesi / Vedat İlki (19.10.2017)

Yurtdışı borçlanması yapacak olanlar zamsız borçlanma ödeme için ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. 70 gün kadar süreniz kaldı. Bu süre sonunda yurtdışı borçlanma zamlanacaktır. 2017 yılı için...
ayrıntılar için tıklayın

Torba Kanun Tasarısı’ndaki Bazı Vergi Düzenlemelerinde Son Durum / Akif Akarca,Dr.Mehmet Şafak (18.10.2017)

27 Eylül 2017 tarihine Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan ”Bazı Vergi Kanunları ile Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” halen Plan Bütçe Komisyonu’nda....
ayrıntılar için tıklayın

Anayasa Mahkemesince Çek Kanunu İle İlgili İptal Kararı / Rüknettin Kumkale (18.10.2017)

10.Ekim.2017 tarih ve 30206 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 26.07.2017 tarih ve E: 2016/191, K: 2017/131 sayılı kararı ile çek Kanunu’nun 5. Maddesinin birinci fıkrasının...
ayrıntılar için tıklayın

Başlangıçtan Sonraki Askerlik Emeklilik Şartlarını Değiştirmez / Ekrem Sarısu (18.10.2017)

Soru: SSK başlangıcım 25 Eylül 1999. Galiba birkaç günle 2 yıl daha geç emekli olacağım. 2006’da 6 ay kısa dönem askerlik yaptım. Bunun borçlanması olur mu? Erken emekli olmama katkı sağlar mı?...
ayrıntılar için tıklayın

Kalp Krizi De Artık İş Kazası Sayılıyor / Mustafa İşcan (18.10.2017)

Değerli okurlar, bugün kalp krizlerinin de iş kazası sayılmasından bahsedip sizlerden gelen sorulara cevaplar vereceğim. Çalışma hayatında hiç karşılaşmak istemediğimiz ve en çok üzüldüğümüz...
ayrıntılar için tıklayın

Yeni Yılda Hatalı Meslek Koduna Para Cezası Geliyor / Erkan Çetin (18.10.2017)

2012 yılı Kasım ayından bu yana işverenlerden işe aldıkları çalışanların mesleklerine uygun meslek kodlarını da SGK’ya bildirmeleri istenmekte. Bu amaçla işverenler çalıştırdıkları sigortalıların...
ayrıntılar için tıklayın

Arabuluculuk Görüşmesine Gitmeyene “Ödeme” Sürprizi! / İbrahim Işıklı (18.10.2017)

İş Mahkemeleri Kanun Tasarısı görüşüldü, yasalaştı. Yakın zamanda Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Böylece işçi ve işveren uyuşmazlıklarında mahkemeye gitmeden önce arabulucuya...
ayrıntılar için tıklayın

İşçi İle İşveren Arasındaki Bağ: Sendika Temsilcileri / Cem Kılıç (18.10.2017)

Sanayileşmiş toplumlarda sendikal örgütlenmeler çalışma hayatının vazgeçilmez unsurlarıdır. Sendikalar bir yandan çalışma hayatını şekillendirirken diğer yandan uzun vadede toplumları...
ayrıntılar için tıklayın

İş Kanunun Da Meydana Gelecek Yeni Değişikler Neler? / Vedat İlki (18.10.2017)

İş Mahkemesi Kanun değişikliğiyle birlikte 4857 sayılı İş Kanununda önemli değişiklikler ortaya çıkacaktır. Yazımızda yürürlükten kalkan kanunun metni ve yerine konulan yeni metine yer verilmiştir...
ayrıntılar için tıklayın

Fazla Ödenen KDV’nin İadesi / Veysi Seviğ (17.10.2017)

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 8/2 maddesi gereği olarak, “Vergiye tabi bir işlem söz konusu olmadığı veya Katma Değer Vergisi’ni fatura veya benzeri vesikalarda göstermeye hakkı bulunmadığı halde...
ayrıntılar için tıklayın

MTV’de Araç Değeri De Vergileme Kriteri Oluyor / Osman Arıoğlu (17.10.2017)

Geçtiğimiz günlerde Orta Vadeli Program’ın açıklanmasıyla aynı zamanda vergiye ilişkin kapsamlı düzenlemelerin de yer aldığı “Torba Kanun Tasarısı” Meclis’e sevk edildi. Tasarıya ilişkin kapsamlı...
ayrıntılar için tıklayın

Bütün SSK'lı İşçilerin Kıdem Tazminatına Zam Yapıldı (17.10.2017)

Milyonlarca çalışanın en büyük güvencelerinden biri de kıdem tazminatı. Tazminat, memur maaşlarına yapılan zamla artıyor. Bu da en düşük maaş alan dahil herkesin kıdemine zam anlamına geliyor...
ayrıntılar için tıklayın

Özel Esaslarda Yargı Kararına Uymayan Maliye Alehine Maddi Manevi Tazminatın Yolu Açıldı! / Yılmaz Sezer (17.10.2017)

Özel esaslar Maliye Bakanlığı'nın 2010/2 sıra numaralı Katma Değer Vergisi İç Genelgesi kapsamında oluşturduğu bize göre bir sabıka kayıt sistemidir. Yasal dayanağı bulunmamakta olup sadece...
ayrıntılar için tıklayın

Askerliğe Elverişli Olmamanız Mağdur Olmanıza Yol Açmaz / Ekrem Sarısu (17.10.2017)

Soru: 22 Mart 1971 doğumluyum. SSK girişim 5 Mayıs 1989. Toplam 5650 gün prim ödemem var. 1990-1995 yılları arası her yıl askerlik muayenesi için Bodrum’dan İzmir’e gittim. Her yıl 20 gün askeri...
ayrıntılar için tıklayın

İşçi Arabulucuyla Alacağı Tazminatı Önceden Bilecek / Okan Güray Bülbül (17.10.2017)

Meclis’te kabul edilen İş Mahkemeleri Kanunu’yla birlikte çalışma hayatında köklü bir değişim yaşanacak. Artık dava açmadan önce arabulucuya gitmek şart. Peki yeni sistemin işçi ve işverene...
ayrıntılar için tıklayın

Kamu Alacaklarının Tahsil Kanunu'nun Süreleri ve Torba Tasarı / Bumin Doğrusöz (17.10.2017)

27 Eylül’de Meclis'e sunulmuş ve halen Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmekte olan Torba Kanun Tasarısı'nın 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da yapması öngörülen...
ayrıntılar için tıklayın

İşsizlik Aylığının Bağlanması / Ali Şerbetçi (17.10.2017)

3.5 yıldır bir mağazada çalışıyorum. İstifa edip işten ayrılmayı düşünüyorum. İşsizlik maaşı alabilmek için ne yapabilirim? 5...986725 Nolu SMS İş Kanunu'na göre, kanunda belirtilen haklı...
ayrıntılar için tıklayın

Büyü Yapan İşten Atılır / Arif Temir (17.10.2017)

Büyü, doğaüstü varlıkların yardımıyla ya da doğada bulunan gizli güçlere söz geçirmek yoluyla birtakım doğal olmayan işler yaptıklarını ileri süren kimselerin başvurdukları değişik işlem...
ayrıntılar için tıklayın

Ek/5 İş Kazasında Bildiriminde Belirsizlik Mi Var? / Vedat İlki (17.10.2017)

EK/5 Madde hükümlerine tabi sigortalıların iş kazası ve meslek hastalığı sigorta kollarından sağlanan yardımlardan yararlanabilmeleri için iş kazasının olduğu tarihten en az 10 gün önce tescil...
ayrıntılar için tıklayın

Arabuluculuk Ücretini İşçiye Devlet Ödeyecek Mi? / Ahmet Metin Aysoy (17.10.2017)

İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı'na göre, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi alacağı ile işe iade talebiyle açılacak davalarda, dava açmadan önce arabuluculuğa başvurma dava şartı...
ayrıntılar için tıklayın

Bakan Ağbal'dan Taşeron İşçi Açıklaması (16.10.2017)

Merkezi yönetim bütçesi toplantısında konuşan Maliye Bakanı Naci Ağbal , taşerona kadroda son durumu paylaştı. İşte o açıklama... Bakan Ağbal "Taşeron işçilerin kadroya alınması ile ilgili...
ayrıntılar için tıklayın

Borçlanırsanız Askerlik Süreniz Kadar Erken Emekli Olabilirsiniz / Ekrem Sarısu (16.10.2017)

Soru: 15 Haziran 1965 doğumluyum. 4 Eylül 2000 tarihinde Bağkur’a giriş yaptım. Bağkur’da 4796 gün prim ödedim ve 30 Ocak 2014 tarihinde ise Bağkur’dan SSK’ya geçiş yaptım. SSK’dan ise 1322 gün...
ayrıntılar için tıklayın

SGK ‘Zorunlu’ Hallerde Grip Aşısını Da Karşılıyor / Okan Güray Bülbül (16.10.2017)

Kış kapıya dayanırken, grip aşısı yeniden gündemde. SGK, 65 yaş üstü kişiler, hamileler ve kronik birçok hastalıkta grip aşısını karşılıyor. Bunun için bazı kişilerden sağlık raporu istenirken...
ayrıntılar için tıklayın

‘Dönseydi’ 14 Bin TL Cezayla Kurtulacaktı / Mert Nayır (16.10.2017)

Murat Boz’un 3 yıldır sigortasız personel çalıştırdığı ortaya çıktı. Mahkemeleşmeden itirazı kabul edip SGK’ya başvursaydı 14 bin 663 TL idari para cezası alacak olan Boz, şimdi 234 bin 630 TL...
ayrıntılar için tıklayın

Hayatımızda Artık Arabuluculuk Var / Cem Kılıç (16.10.2017)

İş Mahkemeleri Kanunu geçtiğimiz hafta Meclis’te görüşülerek kabul edildi. Kabul edilen yasa ile çalışma hayatında çok önemli değişiklikler oldu. Bugünkü yazımda yeni düzenleme ile çalışma...
ayrıntılar için tıklayın

Tazminata Neden Olan Sağlık Sorunları / Ali Şerbetçi (16.10.2017)

■ Özel bir şirkette çalışan bayanım. Sağlık sorunlarımdan dolayı işten ayrılmak istiyorum. İşten ayrıldığımda kıdem tazminatımı alma hakkım var mı? Bu konuda neler yapmalıyım? 5...777107 Nolu...
ayrıntılar için tıklayın

Mahkemeden Önce Arabulucuya… / Arif Temir (16.10.2017)

Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen henüz Sayın Cumhurbaşkanımızca onaylanmayan“İş Mahkemeleri Kanun Tasarısı “çalışma hayatında önemli değişiklikler öngörüyor. Bu değişiklikleriden biride...
ayrıntılar için tıklayın

Emekli Gurbetçilerin Ülkemizden Sağlık Yardımı Hakları Nasıl İşler? / Şevket Tezel (16.10.2017)

2147 sayılı Kanun ile 3201 sayılı Kanuna göre yurtdışı borçlanması yaparak veya uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında borçlanmaksızın kısmi aylık bağlatmak Yurtdışında çalışarak...
ayrıntılar için tıklayın

Kamu Alacaklarının Tahsilinde Tek Seferlik İmkan Sunulması / Eyyüp Enes Nebati (14.10.2017)

Kamu alacaklarının tahsili için, dönem dönem yapılandırılma çıkarılmış olsa da, borçluların taleplerini karşılayamadığı ve halen bir takım problemlerden dolayı borçluların, borcunu ödemek...
ayrıntılar için tıklayın

Taşınmaz Satış Kazancı İstisnasına Da Tırpan…/ Nedim Türkmen (14.10.2017)

Yeni Torba Yasa Tasarısı Meclis'e sunuldu. Kanun Tasarısı'nın görüşmeleri Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tamamlandıktan sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na sunulacaktır. Kanun tasarısı...
ayrıntılar için tıklayın

3600 Günle Emekli Olma Hakkınız Bulunmadığından Tazminat Alamazsınız / Ekrem Sarısu (14.10.2017)

Soru: 28 Haziran 1988 doğumluyum. Sigorta başlangıç tarihim 2006. Toplam 2620 gün prim ödemem var. Bu şartlarda 3600’den kıdem tazminatı alabilir miyim? Yoksa primde 3600 günüm dolunca mı hak...
ayrıntılar için tıklayın

Son 3.5 Yıl Yüksek Ödemek Yüksek Maaş Bağlatır Mı? / Mustafa İşcan (14.10.2017)

Değerli okurlar, bugün sizlerden gelen sorularınızı yanıtlayacağım. KEMAL SEFALI Son 3.5 yıl yüksekten prim yatırınca yüksek maaş alınıyormuş, doğru mu bu? Yüksekten maaş almak için ne yapmak...
ayrıntılar için tıklayın

Gençlere Bedava Sağlık Müjdesi / Faruk Erdem (14.10.2017)

Liseyi bitirip üniversiteyi kazanamayan gençler, 18 yaşından sonra prim ödemek zorunda. Yeni düzenlemeye göre, bu gençlerin sağlık harcamalarını 2 yıl devlet ödeyecek 2012'den bu yana hayatımızda...
ayrıntılar için tıklayın

Tazminat Alacaklarında Zamanaşımına Dikkat / Resul Kurt (14.10.2017)

TBMM yoğun bir mesainin ardından genel kurulda kabul edilen İş Mahkemeleri Kanunu ile çalışma hayatına önemli değişiklikler getirdi. İş Mahkemeleri Kanun Tasarısı’nın tüm maddeleri üzerindeki...
ayrıntılar için tıklayın

Elden Ödeme Yasal Değildir / Ali Şerbetçi (14.10.2017)

Bir fabrikada 2 yıldır çalışıyorum. Aslında aylığım asgari ücretten yüksek fakat resmiyette asgari ücretten gösteriliyor. Aylığımın asgari ücretten fazlası elden zarfla veriliyor. İşverenin bu...
ayrıntılar için tıklayın

Son Dakika: MTV Oranı Belirlendi (13.10.2017)

MTV oranı yüzde 40'tan yüzde 25'e çekildi. Ayrıca torba yasada tüm çalışanları sevindiren hamle geldi. Üçüncü dilimdeki vergi kesintisi oranı, mevcut durumdaki gibi yüzde 27 olarak uygulanmaya...
ayrıntılar için tıklayın

Bakan Sarıeroğlu'ndan 'Vergi Dilimi' Açıklaması (13.10.2017)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, asgari ücretli çalışanların vergi dilimine girmesini telafi edecek çalışmaları yaptıklarını, bununla ilgili yasal düzenlemenin Meclis'e gönderildiğini...
ayrıntılar için tıklayın

Emlak Vergisi Tasarısı TBMM’de Kabul Edildi (13.10.2017)

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve KHK'larda değişiklik yapan tasarıda Emlak Vergisi ile ilgili madde kabul edildi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda...
ayrıntılar için tıklayın

Vergiler Ne Kadar Düşecek (13.10.2017)

Meclis komisyonunda görüşülen torba tasarı; emlak vergisi, özel iletişim vergisi gibi vergilerde indirim getirirken, gözler MTV’de. Düşüş oranı belli olacak. Kamuoyunda 'torba tasarı' olarak...
ayrıntılar için tıklayın

E-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu (1.7) Güncellenmiştir (13.10.2017)

E-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu (1.7) Güncellenmiştir...
ayrıntılar için tıklayın

Hizmet Tespit Davası Açmalısınız / Ekrem Sarısu (13.10.2017)

Soru: 12 Şubat 1959 doğumluyum. Belediyenin taşeron firmasında hizmetli olarak çalışıyorum. 1 Ocak 2004’te sigorta girişim var. Toplam 4243 gün prim ödemem bulunuyor. 1 Ocak 1998 girişimde adıma...
ayrıntılar için tıklayın

Çocuklar Sağlıktan Nasıl Faydalanacak? / Resul Kurt (13.10.2017)

Sigortalıların kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocukları gerekli şartların bulunması halinde sağlık hizmetlerinden faydalanabilmektedir. Biz de bugün sigortalıların çocuklarının...
ayrıntılar için tıklayın

Seçilmiş Gelir İdaresi Özelgeleri / Recep Bıyık (13.10.2017)

Gelir İdaresi özelgeleri, vergi cezası ve gecikme faizine karşı koruma sağlıyor. Aynı nitelikli özelgeler sadece özelgenin verildiği değil bütün mükellefler için aynı sonuçları doğuruyor...
ayrıntılar için tıklayın


PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel

FAYDALI LİNKLER

TCMB DÖVİZ KURLARI

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 54340